Phật tử chùa Ba Vàng tu tập cảm niệm tri ân ngày đức Phật xuất gia

quang cao

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra từ ngày 01/02/Tân Sửu – 07/02/Tân Sửu (tức 13/3/2021 – 19/3/2021).

Đã hơn 2600 năm trôi qua, nhưng giáo Pháp của Đức Thế Tôn vẫn là nguồn cứu độ muôn vàn chúng sanh thoát khỏi biển khổ trầm luân. Nếu như năm xưa, không có sự hy sinh cái tình nhỏ hẹp để hướng đến tình thương cao cả, rộng lớn hơn của Thái tử Tất Đạt Đa thì chúng ta sẽ chẳng thể có giáo Pháp như ngày hôm nay. Sự từ bỏ của Ngài quả thực là một sự từ bỏ vĩ đại.

Các Phật tử thực hành lễ Phật, tụng kinh để cảm niệm công đức xuất gia.

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, vâng theo lời chỉ dạy của Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra từ ngày 01/02/Tân Sửu – 07/02/Tân Sửu (tức 13/3/2021 – 19/3/2021).

Trong chương trình tu tập, các Phật tử được lễ Phật, tụng kinh hoặc nghe Pháp và ngồi thiền. Đây là duyên lành để các Phật tử gieo những hạt giống xuất gia vào trong tâm của mình. Đồng thời, được tăng trưởng phước lành, tiêu trừ các ác nghiệp của tham dục, từ đó được lợi ích, an vui.

quang cao duoi